Nápověda pro BlackBerry Curve 9320 9315 9310 9220

background image

BlackBerry Curve Series

BlackBerry Curve 9310/9320 Smartphones

Verze: 7.1

Uživatelská příručka

background image

Vydáno: 2012-09-24

SWD-20120924121815631

background image

Obsah

Rychlá nápověda .......................................................................................................................................... 9

Začínáme: Váš smartphone .......................................................................................................................... 9
Populární témata ........................................................................................................................................ 29
Populární tipy ............................................................................................................................................. 33
Odstraňování běžných problémů ................................................................................................................ 42

Tipy a klávesové zkratky ............................................................................................................................. 47

Tipy: Rychlé provádění úkonů ..................................................................................................................... 47
Tipy: Prodloužení životnosti baterie ............................................................................................................. 48
Tipy: Hledání aplikací ................................................................................................................................. 49
Tipy: Uvolnění paměti pro hudbu, obrázky, videa a soubory ......................................................................... 50
Tipy: Uvolnění paměti pro optimalizaci výkonu smartphonu ......................................................................... 51
Tipy: Aktualizace softwaru .......................................................................................................................... 52
Tipy: Ochrana informací ............................................................................................................................. 53
Tipy: Správa indikátorů ............................................................................................................................... 53
Klávesové zkratky: Telefon .......................................................................................................................... 54
Klávesové zkratky: Zprávy ........................................................................................................................... 55
Klávesové zkratky: Soubory a přílohy ........................................................................................................... 56
Klávesové zkratky: Psaní pomocí fyzické klávesnice .................................................................................... 57
Klávesové zkratky: Média ............................................................................................................................ 59
Klávesové zkratky: Prohlížeč ....................................................................................................................... 60
Klávesové zkratky: Hledání ......................................................................................................................... 61
Klávesové zkratky: Mapy ............................................................................................................................. 62
Klávesové zkratky: Kalendář ....................................................................................................................... 62
Odstraňování problémů: Klávesové zkratky ................................................................................................. 63

Telefon ....................................................................................................................................................... 64

Jak na to: Telefon ....................................................................................................................................... 64
Odstraňování problémů: Telefon ................................................................................................................. 83

background image

Hlasové příkazy .......................................................................................................................................... 87

Jak na to: Hlasové příkazy ........................................................................................................................... 87
Odstraňování problémů: Hlasové příkazy .................................................................................................... 89

Zprávy ........................................................................................................................................................ 91

Jak na to: Aplikace Zprávy .......................................................................................................................... 91
Odstraňování problémů: Aplikace Zprávy .................................................................................................. 128

Soubory a přílohy ...................................................................................................................................... 135

Jak na to: Soubory .................................................................................................................................... 135
Odstraňování problémů: Soubory .............................................................................................................. 142

Média ...................................................................................................................................................... 143

Jak na to: Média ....................................................................................................................................... 143
Odstraňování problémů s médii ................................................................................................................ 162

Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy ............................................................................................................... 166

Jak na to: Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy ............................................................................................... 166
Odstraňování problémů: Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy ......................................................................... 170

Prohlížeč .................................................................................................................................................. 171

Jak na to: Prohlížeč .................................................................................................................................. 171
Tipy: Prohlížeč ......................................................................................................................................... 185
Odstraňování problémů: Prohlížeč ............................................................................................................ 186

Kalendář .................................................................................................................................................. 188

Jak na to: Kalendář ................................................................................................................................... 188
Tipy: Kalendář .......................................................................................................................................... 197
Odstraňování problémů: Kalendář ............................................................................................................ 198

Kontakty .................................................................................................................................................. 200

Jak na to: Kontakty ................................................................................................................................... 200
Odstraňování problémů: Kontakty ............................................................................................................. 210

Hodiny ..................................................................................................................................................... 211

background image

Jak na to: Hodiny ...................................................................................................................................... 211
Odstraňování problémů: Hodiny ............................................................................................................... 215

Úkoly a poznámky .................................................................................................................................... 216

Vytvoření úkolu nebo poznámky ................................................................................................................ 216
Odesílání úkolu nebo poznámky ............................................................................................................... 216
Změna nebo odstranění úkolu nebo poznámky ......................................................................................... 216
Změna stavu úkolu ................................................................................................................................... 217
Skrytí dokončených úkolů ......................................................................................................................... 217
Zobrazení úkolů v kalendáři ...................................................................................................................... 217
Synchronizace úkolů a poznámek ............................................................................................................. 218
Informace o kategoriích ............................................................................................................................ 220
Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek ................................................................................................... 220
Vytvoření kategorie pro kontakty, úkoly nebo poznámky ............................................................................ 220
Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek ............................................................................... 221

Zadávání .................................................................................................................................................. 222

Jak na to: Zadávání ................................................................................................................................... 222
Odstraňování problémů: Zadávání ............................................................................................................ 229

Klávesnice ............................................................................................................................................... 230

Jak na to: Klávesnice ................................................................................................................................ 230

Jazyk ....................................................................................................................................................... 233

Jak na to: Jazyk ........................................................................................................................................ 233
Odstraňování problémů: Jazyk .................................................................................................................. 235

Zobrazení na obrazovce ............................................................................................................................ 236

Jak na to: Zobrazení na obrazovce ............................................................................................................ 236
Odstraňování problémů: Zobrazení na obrazovce ...................................................................................... 240

Technologie GPS ...................................................................................................................................... 242

Jak na to: Technologie GPS ...................................................................................................................... 242
Odstraňování problémů: Technologie GPS ................................................................................................ 244

background image

Mapy ....................................................................................................................................................... 245

Jak na to: Mapy ........................................................................................................................................ 245
Přizpůsobení: Mapy .................................................................................................................................. 249
Odstraňování problémů: Mapy .................................................................................................................. 251

Aplikace ................................................................................................................................................... 252

Jak na to: Aplikace ................................................................................................................................... 252
Odstraňování problémů: Aplikace ............................................................................................................. 254

Účet BlackBerry ID ................................................................................................................................... 258

Jak na to: Účet Účet BlackBerry ID ........................................................................................................... 258

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 260

Jak na to: BlackBerry Device Software ...................................................................................................... 260
Odstraňování problémů: BlackBerry Device Software ................................................................................ 262

Správa připojení ....................................................................................................................................... 264

Mobilní síť ................................................................................................................................................ 264
Technologie Wi-Fi ..................................................................................................................................... 270

Režim Mobile Hotspot .............................................................................................................................. 280

Jak na to: Režim Mobile Hotspot ............................................................................................................... 280
Odstraňování problémů: Režim Mobile Hotspot ........................................................................................ 283

Technologie Bluetooth ............................................................................................................................. 285

Jak na to: Technologie Bluetooth .............................................................................................................. 285
Odstraňování problémů: Technologie Bluetooth ........................................................................................ 293

Server médií ............................................................................................................................................. 297

Jak na to: Server médií ............................................................................................................................. 297

Inteligentní příslušenství ........................................................................................................................... 299

Informace o aplikaci Inteligentní příslušenství ........................................................................................... 299
Nastavení nové dokovací kolébky .............................................................................................................. 299
Změna profilu dokovací kolébky ................................................................................................................ 300

background image

Odstranění uloženého profilu dokovací kolébky ......................................................................................... 300

Napájení a baterie .................................................................................................................................... 301

Jak na to: Napájení a baterie ..................................................................................................................... 301
Odstraňování problémů: Napájení a baterie .............................................................................................. 305

Úložný prostor a paměťové karty ............................................................................................................... 306

Jak na to: Úložný prostor a paměťové karty ............................................................................................... 306
Odstraňování problémů: Úložný prostor a paměťové karty ......................................................................... 313

Hledání .................................................................................................................................................... 314

Jak na to: Vyhledávání .............................................................................................................................. 314
Odstraňování problémů: Vyhledávání ........................................................................................................ 319

Zabezpečení ............................................................................................................................................ 320

Jak na to: Zabezpečení ............................................................................................................................. 320
Odstraňování problémů: Zabezpečení ....................................................................................................... 351

Knihy služeb a diagnostické zprávy ........................................................................................................... 353

Spuštění, zobrazení, odeslání nebo odstranění hlášení diagnostiky ............................................................ 353
Přijetí, odstranění nebo obnovení knihy služeb .......................................................................................... 353
Nastavení výchozího příjemce hlášení diagnostiky ..................................................................................... 354
Zjištění čísla modelu smartphonu a verze systému BlackBerry Device Software ......................................... 354
Nelze spustit nebo odeslat hlášení diagnostiky .......................................................................................... 355

Synchronizace ......................................................................................................................................... 356

Jak na to: Synchronizace .......................................................................................................................... 356
Odstraňování problémů: Synchronizace .................................................................................................... 359

Možnosti přístupu ..................................................................................................................................... 361

Jak na to: Usnadnění přístupu .................................................................................................................. 361

Kalkulátor ................................................................................................................................................ 372

Použití kalkulátoru .................................................................................................................................... 372
Převody jednotek ..................................................................................................................................... 372

background image

Glosář ...................................................................................................................................................... 373

Právní upozornění .................................................................................................................................... 375