BlackBerry Curve 9320 9315 9310 9220 - Přidání e-mailové adresy k certifikátu

background image

Přidání e-mailové adresy k certifikátu

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zabezpečení > Rozšířená nastavení zabezpečení > Certifikáty.

3.

Stiskněte klávesu

> Zobrazit certifikáty ostatních uživatelů.

Uživatelská příručka

Zabezpečení

337

background image

4.

Zvýrazněte certifikát.

5.

Stiskněte klávesu

> Spojit adresy.

6.

Stiskněte klávesu

> Přidat adresu.

7.

Proveďte jednu z následujících akcí:
• Klikněte na kontakt.
• Klepněte na položku Použít jednou. Zadejte e-mailovou adresu. Stiskněte klávesu

na klávesnici.

8.

Stiskněte klávesu

> Uložit.