BlackBerry Curve 9320 9315 9310 9220 - Een map voor e-mailberichten toevoegen, verplaatsen, verwijderen of de naam van een map wijzigen

background image

Een map voor e-mailberichten toevoegen, verplaatsen, verwijderen of de

naam van een map wijzigen

Vóór u begint: Voor deze taak moet uw zakelijk e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry Enterprise Server die
deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

1.

Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten.

2.

Druk op de toets

> Map weergeven.

3.

Markeer een map.

4.

Druk op de toets

.

• Klik op Map toevoegen als u een map wilt toevoegen.
• Klik op Map verplaatsen als u een map wilt verplaatsen. Klik op de nieuwe locatie.
• Klik op Mapnaam wijzigen om de naam van een map te wijzigen.

Gebruikershandleiding

Berichten

103

background image

• Klik op Map verwijderen om een map te verwijderen.