BlackBerry Curve 9320 9315 9310 9220 - Ik kan geen koppeling maken met een Bluetooth-apparaat

background image

Ik kan geen koppeling maken met een Bluetooth-

apparaat

Probeer het volgende:

Gebruikershandleiding

Bluetooth-technologie

303

background image

• Controleer of uw BlackBerry-smartphone compatibel is met het Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de documentatie bij

het Bluetooth-apparaat voor meer informatie.

• Raadpleeg de documentatie bij het Bluetooth-apparaat als u de wachtwoordsleutel voor uw Bluetooth-apparaat niet

meer weet.

• Als uw smartphone het Bluetooth-apparaat waarmee u een koppeling probeert te maken, niet kan vinden, probeer dan

uw smartphone korte tijd zichtbaar te maken. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte
Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen beheren.Klik op Netwerken en verbindingen > Bluetooth-
verbindingen. Klik op Nieuw apparaat toevoegen. Klik op Vindbaar maken. Bluetooth-apparaten kunnen twee
minuten lang uw smartphone detecteren.

• Als het Bluetooth-apparaat een batterij gebruikt, sluit het dan aan op een voedingsbron. Afhankelijk van het toestel kan

dit mogelijk niet worden gekoppeld als het batterijvermogen te laag is.

• Schakel codering voor Bluetooth-verbindingen tussen uw smartphone en het Bluetooth-apparaat uit. Klik in het

beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen beheren.Klik
op Netwerken en verbindingen > Bluetooth-verbindingen. Markeer een Bluetooth-apparaat. Druk op de toets

>

Apparaateigenschappen. Schakel het selectievakje Codering uit. Druk op de toets

> Opslaan.

• Als de modus Mobile Hotspot is ingeschakeld, controleer dan of het toestel probeert verbinding te maken met een

Bluetooth-toestel via een van de netwerkprofielen Handsfree, Headset, Seriële poort of Inbelnetwerk.