BlackBerry Curve 9320 9315 9310 9220 - De stopwatch gebruiken

background image

De stopwatch gebruiken

1.

Klik in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Klok.

2.

Druk op de toets

> Stopwatch.

3.

Klik op het start-/stoppictogram.
• Om rondetijden vast te leggen, klikt u op het pictogram ronde.
• Om het tijdmeten te stoppen, klikt u opnieuw op het pictogram start-/stop.
• Om het resultaat te verzenden in een bericht, drukt u op de toets

> Resultaten verzenden. Klik op een

berichttype.