Pomoc usługi BlackBerry Curve 9320 9315 9310 9220

background image

BlackBerry Curve Series

BlackBerry Curve 9310/9320 Smartphones

Wersja: 7.1

Podręcznik użytkownika

background image

Opublikowano: 2012-09-24

SWD-20120924135307167

background image

Spis treści

Szybka pomoc .............................................................................................................................................. 9

Rozpoczęcie pracy: twój smartfon ................................................................................................................. 9
Popularne tematy ....................................................................................................................................... 29
Popularne wskazówki ................................................................................................................................. 33
Rozwiązywanie popularnych problemów ..................................................................................................... 42

Wskazówki i skróty ...................................................................................................................................... 48

Wskazówki: Szybkie wykonywanie zadań ..................................................................................................... 48
Wskazówki: Wydłużanie czasu pracy baterii ................................................................................................ 49
Wskazówki: Znajdowanie aplikacji ............................................................................................................... 50
Wskazówki: Zwalnianie miejsca na muzykę, zdjęcia, filmy i pliki ................................................................... 51
Wskazówki: Zwalnianie miejsca w celu zoptymalizowania wydajności smartfonu .......................................... 52
Porady: aktualizowanie oprogramowania .................................................................................................... 53
Wskazówki: Dbałość o bezpieczeństwo informacji ....................................................................................... 54
Wskazówki: Zarządzanie wskaźnikami ........................................................................................................ 55
Skróty: telefon ............................................................................................................................................ 56
Skróty: wiadomości .................................................................................................................................... 56
Skróty: pliki i załączniki ............................................................................................................................... 58
Skróty: wpisywanie za pomocą klawiatury sprzętowej .................................................................................. 59
Skróty: multimedia ..................................................................................................................................... 60
Skróty: przeglądarka ................................................................................................................................... 61
Skróty: wyszukiwanie .................................................................................................................................. 63
Skróty: mapy .............................................................................................................................................. 63
Skróty: kalendarz ........................................................................................................................................ 64
Rozwiązywanie problemów ze skrótami ....................................................................................................... 64

Telefon ....................................................................................................................................................... 66

Wskazówki: telefon ..................................................................................................................................... 66
Rozwiązywanie problemów: telefon ............................................................................................................. 86

background image

Polecenia głosowe ...................................................................................................................................... 90

Informacje: Polecenia głosowe .................................................................................................................... 90
Rozwiązywanie problemów: Polecenia głosowe ........................................................................................... 93

Wiadomości ............................................................................................................................................... 94

Poradnik: aplikacja wiadomości .................................................................................................................. 94
Rozwiązywanie problemów: aplikacja wiadomości ..................................................................................... 132

Pliki i załączniki ........................................................................................................................................ 139

Informacje: Pliki ....................................................................................................................................... 139
Rozwiązywanie problemów: pliki ............................................................................................................... 146

Multimedia ............................................................................................................................................... 147

Poradnik: Multimedia ............................................................................................................................... 147
Rozwiązywanie problemów z multimediami ............................................................................................... 166

Dzwonki, dźwięki i alarmy ......................................................................................................................... 170

Informacje: dzwonki, dźwięki i alarmy ....................................................................................................... 170
Rozwiązywanie problemów z dzwonkami, dźwiękami i alarmami ................................................................ 174

Przeglądarka ............................................................................................................................................ 175

Informacje: Przeglądarka .......................................................................................................................... 175
Podpowiedzi: przeglądarka ....................................................................................................................... 189
Rozwiązywanie problemów z przeglądarką ................................................................................................ 190

Kalendarz ................................................................................................................................................ 192

Informacje: Kalendarz .............................................................................................................................. 192
Podpowiedzi: kalendarz ............................................................................................................................ 202
Rozwiązywanie problemów z kalendarzem ................................................................................................ 202

Kontakty .................................................................................................................................................. 205

Informacje: Kontakty ................................................................................................................................ 205
Rozwiązywanie problemów z kontaktami ................................................................................................... 215

Zegar ....................................................................................................................................................... 216

background image

Informacje: Zegar ..................................................................................................................................... 216
Rozwiązywanie problemów z zegarem ....................................................................................................... 219

Zadania i notatki ....................................................................................................................................... 221

Tworzenie zadania lub notatki ................................................................................................................... 221
Przesyłanie zadania lub notatki ................................................................................................................. 221
Zmiana lub usunięcie zadania lub notatki ................................................................................................. 221
Zmiana stanu zadania .............................................................................................................................. 222
Ukrywanie wykonanych zadań .................................................................................................................. 222
Wyświetlanie zadań w kalendarzu ............................................................................................................. 222
Synchronizacja zadań i notatek ................................................................................................................. 223
Kategorie — informacje ............................................................................................................................ 225
Podział kontaktów, zadań i notatek na kategorie ....................................................................................... 225
Tworzenie kategorii dla kontaktów, zadań lub notatek ............................................................................... 226
Wyłączanie monitu wyświetlanego przed usunięciem elementów .............................................................. 226

Pisanie ..................................................................................................................................................... 227

Informacje: pisanie ................................................................................................................................... 227
Rozwiązywanie problemów z pisaniem ...................................................................................................... 234

Klawiatura ................................................................................................................................................ 235

Informacje: Klawiatura .............................................................................................................................. 235

Język ....................................................................................................................................................... 238

Informacje: Język ..................................................................................................................................... 238
Rozwiązywanie problemów z językiem ...................................................................................................... 240

Ekran ....................................................................................................................................................... 241

Informacje: ekran ..................................................................................................................................... 241
Rozwiązywanie problemów: Ekran ............................................................................................................ 245

Technologia GPS ...................................................................................................................................... 247

Informacje: Technologia GPS .................................................................................................................... 247
Rozwiązywanie problemów z technologią GPS ........................................................................................... 249

background image

Mapy ....................................................................................................................................................... 250

Informacje: Mapy ..................................................................................................................................... 250
Personalizacja: Mapy ............................................................................................................................... 254
Rozwiązywanie problemów z mapami ....................................................................................................... 256

Aplikacje .................................................................................................................................................. 257

Informacje: Aplikacje ................................................................................................................................ 257
Rozwiązywanie problemów z aplikacjami .................................................................................................. 259

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 264

Jak: BlackBerry ID .................................................................................................................................... 264

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 266

Informacje: Aktualizacja oprogramowania BlackBerry ............................................................................... 266
Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem BlackBerry Device Software ............................................ 268

Zarządzanie połączeniami ........................................................................................................................ 270

Sieć telefonii komórkowej ......................................................................................................................... 270
Technologia Wi-Fi ..................................................................................................................................... 277

Tryb mobilnego punktu aktywnego ........................................................................................................... 287

Informacje: Tryb mobilnego punktu aktywnego ......................................................................................... 287
Rozwiązywanie problemów: Tryb mobilnego punktu aktywnego ................................................................. 291

Technologia Bluetooth ............................................................................................................................. 292

Informacje: Technologia Bluetooth ........................................................................................................... 292
Rozwiązywanie problemów z technologią Bluetooth .................................................................................. 301

Serwer multimediów ................................................................................................................................. 304

Poradnik: Serwer multimediów ................................................................................................................. 304

Inteligentne akcesoria .............................................................................................................................. 306

Aplikacja Inteligentne akcesoria — informacje .......................................................................................... 306
Konfiguracja nowej stacji dokującej .......................................................................................................... 306
Zmiana profilu dokowania ......................................................................................................................... 307

background image

Usuwanie zapisanego profilu dokowania ................................................................................................... 307

Zasilanie i akumulator .............................................................................................................................. 308

Informacje: Zasilanie i bateria ................................................................................................................... 308
Rozwiązywanie problemów: zasilanie i akumulator .................................................................................... 312

Pamięć masowa i karty multimedialne ...................................................................................................... 313

Informacje: Miejsce w pamięci urządzenia i karty multimedialne ............................................................... 313
Rozwiązywanie problemów: Pamięć masowa i karty multimedialne ........................................................... 320

Wyszukaj .................................................................................................................................................. 322

Informacje: Wyszukiwanie ........................................................................................................................ 322
Rozwiązywanie problemów: Wyszukiwanie ................................................................................................ 327

Zabezpieczenia ........................................................................................................................................ 328

Wskazówki: zabezpieczenia ...................................................................................................................... 328
Rozwiązywanie problemów z bezpieczeństwem ........................................................................................ 359

Rejestry usług i raporty diagnostyczne ...................................................................................................... 362

Generowanie, wyświetlanie, wysyłanie i usuwanie raportu diagnostycznego ............................................... 362
Akceptowanie, usuwanie i przywracanie rejestru usług .............................................................................. 362
Ustawianie domyślnego adresata raportów diagnostycznych ..................................................................... 363
Jak znaleźć numer modelu posiadanego smartfonu oraz wersję oprogramowania BlackBerry Device

Software ............................................................................................................................................. 363

Nie mogę przeprowadzić diagnostyki lub wysłać raportu diagnostycznego ................................................. 364

Synchronizacja ......................................................................................................................................... 365

Wskazówki: synchronizacja ....................................................................................................................... 365
Rozwiązywanie problemów z synchronizacją ............................................................................................. 368

Opcje dostępności .................................................................................................................................... 371

Informacje: Dostępność ............................................................................................................................ 371

Kalkulator ................................................................................................................................................ 382

Korzystanie z kalkulatora .......................................................................................................................... 382

background image

Przeliczanie jednostek miary .................................................................................................................... 382

Słownik pojęć ........................................................................................................................................... 383

Informacje prawne ................................................................................................................................... 385