Ajutor BlackBerry Curve 9320 9315 9310 9220

background image

BlackBerry Curve Series

BlackBerry Curve 9310/9320 Smartphones

Versiune: 7.1

Ghidul utilizatorului

background image

Published: 2012-09-24

SWD-20120924135749696

background image

Cuprins

Asistenţă rapidă ........................................................................................................................................... 9

Iniţiere: Telefonul dvs. smartphone ............................................................................................................... 9
Subiecte populare ...................................................................................................................................... 30
Sfaturi utilizate frecvent .............................................................................................................................. 34
Depanare obişnuită .................................................................................................................................... 44

Sfaturi şi scurtături ..................................................................................................................................... 49

Sfaturi: Simplificarea sarcinilor ................................................................................................................... 49
Sfaturi: Mărirea duratei de viaţă a bateriei ................................................................................................... 50
Sfaturi: Găsirea aplicaţiilor .......................................................................................................................... 51
Sfaturi: Eliberarea de spaţiu pentru muzică, imagini, clipuri video şi fişiere proprii ........................................ 52
Sfaturi: Eliberarea de spaţiu pentru optimizarea performanţei telefonului smartphone ................................. 53
Sfaturi: Actualizarea software-ului .............................................................................................................. 54
Sfaturi: Păstrarea în siguranţă a informaţiilor ............................................................................................... 55
Sfaturi: Administrarea indicatorilor ............................................................................................................. 56
Scurtături: Telefon ...................................................................................................................................... 57
Scurtături: Mesaje ...................................................................................................................................... 57
Scurtături: fişiere şi ataşamente .................................................................................................................. 59
Scurtături: Introducerea textului cu tastatura fizică ..................................................................................... 60
Scurtături: Media ....................................................................................................................................... 61
Scurtături: Browser .................................................................................................................................... 62
Scurtături: Căutare ..................................................................................................................................... 64
Scurtături: Hărţi ......................................................................................................................................... 64
Scurtături: Calendar ................................................................................................................................... 65
Depanare: Scurtături .................................................................................................................................. 65

Telefon ....................................................................................................................................................... 67

Cum se realizează: Telefon ......................................................................................................................... 67
Depanare: Telefon ...................................................................................................................................... 87

background image

Comenzile vocale ....................................................................................................................................... 91

Cum se realizează: Comenzi vocale ............................................................................................................. 91
Depanare: Comenzi vocale ......................................................................................................................... 93

Mesajele .................................................................................................................................................... 95

Cum se realizează: Aplicaţia de mesaje ....................................................................................................... 95
Depanare: Aplicaţia de mesaje ................................................................................................................. 133

Fişiere şi ataşamente ................................................................................................................................ 140

Cum se realizează: Fişiere ........................................................................................................................ 140
Depanare: Fişiere ..................................................................................................................................... 147

Media ...................................................................................................................................................... 149

Cum se realizează: Media ......................................................................................................................... 149
Depanare: Media ...................................................................................................................................... 168

Tonuri de apel, sunete şi alerte ................................................................................................................. 172

Cum se realizează: Tonuri de apel, sunete şi alerte .................................................................................... 172
Depanare: Tonuri de apel, sunete şi alerte ................................................................................................ 176

Browser ................................................................................................................................................... 177

Cum se realizează: Browser ...................................................................................................................... 177
Sfaturi: Browser ....................................................................................................................................... 191
Depanare: Browser .................................................................................................................................. 192

Calendar .................................................................................................................................................. 194

Cum se realizează: Calendar ..................................................................................................................... 194
Sfaturi: Calendar ...................................................................................................................................... 204
Depanare: Calendar ................................................................................................................................. 205

Contacte .................................................................................................................................................. 207

Cum se realizează: Contacte ..................................................................................................................... 207
Depanare: Contacte ................................................................................................................................. 217

Ceas ........................................................................................................................................................ 219

background image

Cum se realizează: Ceas ........................................................................................................................... 219
Depanare: Ceas ........................................................................................................................................ 223

Sarcini şi mementouri ............................................................................................................................... 224

Crearea unei sarcini sau a unui memento .................................................................................................. 224
Trimiterea unei sarcini sau a unui memento .............................................................................................. 224
Modificarea sau ştergerea unei sarcini sau a unui memento ...................................................................... 224
Modificarea stării unei sarcini ................................................................................................................... 225
Ascunderea sarcinilor finalizate ................................................................................................................ 225
Afişarea sarcinilor în calendar ................................................................................................................... 225
Sincronizarea sarcinilor şi a mementourilor ............................................................................................... 226
Despre categorii ....................................................................................................................................... 228
Clasificarea unui contact, a unei sarcini sau a unui memento .................................................................... 228
Crearea unei categorii de contacte, sarcini sau mementouri ...................................................................... 229
Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge articolele ....................................................................... 229

Introducerea textului ................................................................................................................................ 230

Cum se realizează: Introducere text .......................................................................................................... 230
Depanare: Introducere text ....................................................................................................................... 237

Tastatură ................................................................................................................................................. 238

Cum se realizează: Tastatură .................................................................................................................... 238

Limbă ...................................................................................................................................................... 241

Cum se realizează: Limbă ......................................................................................................................... 241
Depanare: Limbă ...................................................................................................................................... 243

Afişare ecran ............................................................................................................................................ 244

Cum se realizează: Afişare ecran .............................................................................................................. 244
Depanare: Afişare ecran ........................................................................................................................... 248

Tehnologia GPS ........................................................................................................................................ 250

Cum se realizează: Tehnologia GPS .......................................................................................................... 250
Depanare: Tehnologia GPS ....................................................................................................................... 252

background image

Hărţi ........................................................................................................................................................ 253

Cum se realizează: Hărţi ........................................................................................................................... 253
Personalizare: Hărţi .................................................................................................................................. 257
Depanare: Hărţi ....................................................................................................................................... 259

Aplicaţii .................................................................................................................................................... 260

Cum se realizează: Aplicaţii ...................................................................................................................... 260
Depanare: Aplicaţii ................................................................................................................................... 262

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 267

Cum se realizează: BlackBerry ID ............................................................................................................. 267

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 269

Cum se realizează: BlackBerry Device Software ........................................................................................ 269
Depanare: BlackBerry Device Software ..................................................................................................... 271

Gestionarea conexiunilor .......................................................................................................................... 273

Reţeaua mobilă ........................................................................................................................................ 273
Tehnologie Wi-Fi ...................................................................................................................................... 280

Modul hotspot mobil ................................................................................................................................. 290

Cum se realizează: Mod hotspot mobil ...................................................................................................... 290
Depanare: Mod hotspot mobil ................................................................................................................... 293

Tehnologie Bluetooth ............................................................................................................................... 295

Cum se realizează: Tehnologia Bluetooth .................................................................................................. 295
Depanare: Tehnologia Bluetooth .............................................................................................................. 303

Serverul media ......................................................................................................................................... 307

Cum se realizează: Server media .............................................................................................................. 307

Accesorii inteligente ................................................................................................................................. 309

Despre aplicaţia Accesorii inteligente ....................................................................................................... 309
Configurarea staţiilor noi ........................................................................................................................... 309
Schimbarea profilului unei staţii ................................................................................................................ 310

background image

Ştergerea profilurilor de staţie salvate ....................................................................................................... 310

Alimentare şi baterie ................................................................................................................................ 311

Cum se realizează: Alimentare şi baterie ................................................................................................... 311
Depanare: Alimentare şi baterie ............................................................................................................... 315

Spaţiul de stocare şi cardurile media ........................................................................................................ 316

Cum se realizează: Spaţiul de stocare şi cardurile media ........................................................................... 316
Depanare: Spaţiul de stocare şi cardurile media ........................................................................................ 323

Căutare .................................................................................................................................................... 325

Cum se realizează: Căutare ...................................................................................................................... 325
Depanare: Căutare ................................................................................................................................... 330

Securitate ................................................................................................................................................ 331

Cum se realizează: Securitate ................................................................................................................... 331
Depanare: Securitate ............................................................................................................................... 363

Registrele de servicii şi rapoartele de diagnosticare ................................................................................... 365

Rularea, vizualizarea, trimiterea sau ştergerea unui raport de diagnosticare .............................................. 365
Acceptarea, ştergerea sau restaurarea unui registru de servicii ................................................................. 365
Setarea unui destinatar implicit pentru rapoartele de diagnosticare ........................................................... 366
Găsirea numărului şi versiunii BlackBerry Device Software pentru modelul telefonului dvs. smartphone ..... 366
Nu pot rula sau trimite un raport de diagnosticare ..................................................................................... 367

Sincronizare ............................................................................................................................................. 368

Cum se realizează: Sincronizare ............................................................................................................... 368
Depanare: Sincronizare ............................................................................................................................ 371

Opţiuni de accesibilitate ........................................................................................................................... 373

Cum se realizează: Accesibilitate .............................................................................................................. 373

Calculator ................................................................................................................................................ 384

Utilizarea calculatorului ............................................................................................................................ 384
Conversia unei unităţi de măsură .............................................................................................................. 384

background image

Glosar ...................................................................................................................................................... 385

Notificare legală ....................................................................................................................................... 387