BlackBerry Curve 9320 9315 9310 9220 - Giới thiệu về cách sử dụng điện thoại thông minh làm modem được liên kết Internet để chia sẻ

background image

Giới thiệu về cách sử dụng điện thoại thông minh làm

modem được liên kết Internet để chia sẻ

Tùy thuộc vào gói dịch vụ không dây hoặc người quản trị của bạn, bạn có thể chia sẻ kết nối Internet trên điện thoại thông

minh BlackBerry. Ví dụ, nếu bạn đang di chuyển, bạn có thể sử dụng kết nối Internet của điện thoại thông minh để truy cập

Internet trên máy tính xách tay hoặc máy tính bảng.
Để sử dụng điện thoại thông minh làm modem được liên kết Internet để chia sẻ với máy tính xách tay, bạn phải kết nối điện

thoại thông minh với máy tính xách tay bằng cáp USB và mở BlackBerry Desktop Software. Để sử dụng điện thoại thông

minh làm modem được liên kết Internet để chia sẻ với máy tính bảng BlackBerry PlayBook, bạn phải ghép nối điện thoại

thông minh với máy tính bảng của mình bằng công nghệ Bluetooth.
Trong khi sử dụng điện thoại thông minh làm modem, bạn không thể sử dụng các ứng dụng Điện thoại, Nhắn tin hay các ứng

dụng sử dụng Internet. Để nhận một cuộc gọi điện thoại, điện thoại thông minh của bạn phải tắt tính năng kết nối Internet

được liên kết để chia sẻ.
Để biết thêm thông tin về tính năng kết nối Internet để chia sẻ, hãy xem mục Trợ giúp trên máy tính bảng BlackBerry

PlayBook hoặc trong BlackBerry Desktop Software.